hipoalergiczny24.pl

Blog o modzie, urodzie i zdrowiu

Zaburzenia osobowości
Zdrowie

Zaburzenia osobowości i sposób ich diagnozowania

Istnieje wiele definicji zaburzeń osobowości. Wspólne dla nich jest jednak to, że zaburzenia te nie są ani krótkotrwałymi i przemijającymi kryzysami psychicznymi, ani zaburzeniami rozumianymi jako choroba psychiczna. Problemy te dotyczą zaburzonej struktury osobowości człowieka (cech charakterologicznych, wzorców zachowania, funkcjonowania, relacji z innymi) oraz skutków, jakie te problemy mają w różnych obszarach życia (społecznym, rodzinnym, zawodowym).

Tak jak nie ma jednej definicji zaburzeń osobowości, tak nie istnieje jedna klasyfikacja zaburzeń. Możliwe jest jednak wyodrębnienie poszczególnych zaburzeń. Są to:

  • osobowość paranoiczna,
  • osobowość schizoidalna,
  • osobowość antyspołeczna,
  • osobowość histrioniczna,
  • osobowość borderline (z pogranicza),
  • osobowość narcystyczna,
  • osobowość unikająca (lękliwa),
  • osobowość anakastyczna.

Jest to zatem bardzo pojemna grupa. Mimo, że zaburzenia osobowości zdefiniowane jako choroby, bardzo ważne jest ich wczesne zdiagnozowanie.

Jakie są korzyści z wczesnego wykrycia zaburzeń osobowości?

Jak czytamy na stronie Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia LUX MED: „Terapia pomaga pacjentom poprawić jakość życia, a pierwszym krokiem jest odpowiednia diagnoza”. Dzięki prawidłowo postawionej diagnozie jest możliwe zaproponowanie konkretnej ścieżki leczenia. Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym większe są szanse na skuteczne wprowadzenie zmian w życiu pacjenta. Nieleczone zaburzenia osobowości mogą prowadzić do wielu chorób, w tym depresji, uzależnień, zaburzeń lękowych. Mogą również doprowadzić do zerwania więzi społecznych, problemów w obszarze zawodowym, zwiększenia ryzyka samobójstwa.

Leczenie zaburzeń osobowości polega przede wszystkim na podjęciu profesjonalnej i długoterminowej psychoterapii. Umożliwi ona wprowadzenie trwałych zmian w funkcjonowaniu pacjenta. Złagodzi te cechy osobowości, które niekorzystnie wpływają na myślenie i zachowania pacjenta.

Psychoterapia bywa czasem wspomagana leczeniem farmakologicznym. Stosowane jest ono jednak jedynie jako działanie uzupełniające, np. w celu opanowania objawów nasilonej depresji. Leczenie farmakologiczne pomaga w niwelowaniu objawów zaburzeń i co do zasady – bez stosowanej równolegle psychoterapii – nie daje trwałych efektów zmian.

Jak wygląda badanie w kierunku zaburzeń osobowości?

W sytuacji podejrzenia występowania zaburzenia osobowości psychiatra lub psycholog przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad. W celu prawidłowego rozpoznania zaburzenia, istotne mogą być również informacje uzyskane od bliskich pacjenta. W oparciu o te dane dobierany jest odpowiedni test, który pozwoli na zidentyfikowanie rodzaju zaburzeń, mechanizmów ich powstawania oraz określenie skali problemów, z jakimi mierzy się pacjent.

Przeprowadzone przez psychiatrę obserwacje, wywiad oraz test umożliwią dobranie odpowiedniej dla pacjenta ścieżki leczenia. Należy pamiętać, że tylko prawidłowo postawiona diagnoza daje szanse na dobór odpowiednich narzędzi, a tym samym zniwelowanie występujących u pacjenta zaburzeń.

Zrób test w kierunku zaburzeń osobowości: https://harmonia.luxmed.pl/oferta/testy-i-orzecznictwo/test-psychologiczny-w-kierunku-zaburzen-osobowosci/

Artykuł sponsorowany